Ustawiamy w pf.conf interfejs na którym bedziemy zbierać logi:

set loginterface em0

Następnie tworzymy plik konfiguracyjny dla pfstat (załącznik pfstat.conf) i dodajemy wpis do /etc/crontab

* * * * * root /usr/local/bin/pfstat -q >>/var/log/pfstat
*/5 * * * * root /usr/local/bin/pfstat -c /etc/pfstat.conf -d /var/log/pfstat

Jeśli wszystko poprawnie wykonaliśmy powinny pojawić się wygenerowane pierwsze wykresy.

Dla ułatwienia można w katalogu statystyk zrobić plik na wzór załącznika pfstat-index.txt zapisując go w formacie html.

Tagi