Instalacja serwera apache w wersji 2.2 we freeBSD z portów:

cd /usr/ports/www/apache22
make all
make install
make clean

Następnie czas na php

cd /usr/ports/lang/php5
make config

Tutaj można troszkę pozmieniać np. zaznaczyć "Build Apache module" aby php współpracowało z apache jako moduł a następnie:

make all
make install
make clean

Aby samo php działało jeszcze brakuje wpisów o typach plików używanych przez php tak więc w pliku /usr/loca/etc/apache22/httpd.conf szukamy sekcji "" i tutaj dodajemy np:

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Warto też doinstalować dodatki:

cd /usr/ports/lang/php5-extensions
make config
make all
make install
make clean

Tutaj jeśli wybierzemy obsługę mysql, postgres, bibliotek gd zostaną one automatycznie zainstalowane stąd też nie musimy już martwić sie o zależności. Następnie należy skonfigurować i zabezpieczyć zainstalowany serwer www.

Tagi