Moje zmagania z kartą dziękową w laptopie asus f2j.

Aby coś usłyszeć w głośnikach należy zmienić linie w pliku /usr/src/linux/sound/pci/hda/patch_realtek.c

{ 0x0f, AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, 0x24 }, // this has to be set to VREF80

na

{ 0x0f, AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, 0x45 }, // this has to be set to VREF80

Dodatkowo ustawiałem parametr w pliku /etc/modprobe.d/sound

options snd-hda-intel model=uniwill-m31

Informacje o karcie:

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 1338
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR-

Tagi