Submitted by mick on pt., 02/03/2006 - 19:13

Używając debian etch lub sid zachodzi potrzeba dodania kluczy publicznych. Poniżej opis na przykładzie backports.org

Dodajemy wpis do /etc/apt/sources.list:
deb http://www.backports.org/debian/ sarge-backports main contrib
po apt-get update pojawi się komunikat o braku klucza publicznego i zostanie wygenerowany ciąg naków (w moim przypadku: EA8E8B2116BA136C). Dodajemy go w następujący sposób:
gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys EA8E8B2116BA136C
gpg --armor --export EA8E8B2116BA136C | apt-key add -

Może brakować kliku pakietów między innymi debian-archive-keyring oraz debian-keyring

Tagi